NaZeMi

Common Questions

 

Home Up PH.D program F.A.Q. Writing a Proposal

Home
Up
Operations research Lectures
Quality Management
introductory production management
Advanced Operations Management
Strategic planning info system
Management of technology
Strategic Management
Advanced  MIS (Technology)
system development
System Dynamics
Supply Chain Management
Decision Support System
Queuing System
Advanced Production Systems
Advanced MIS (Applied)
Decision Theory
Strategic planning of information system
Revenue Management
Optimization
Scheduling

 

 

       Home Page

 

www.nazemi.ir

www.nazemi.ir

    Back to lecture page

 Lecture Page

     Thesis Support

سوالات عمومی
روش تحقيق
عنوان پايان نامه
عناوين ديگر

     My Papers

مقالات
گزارشات
سایر پیوند ها به مقالات

 

 

 

 

stats for wordpress

سئوالات عمومی دانشجویان

 
در این صفحه مشکلات عمومی دانشجویان در خصوص تدوین پایان نامه  و مراحل تحقیق که در مراجعات متعدد طرح شده است ، تحلیل می شود.

 

 

 پروژه و پایان نامه  ?

پروژه انجام یک تجربه است که مبانی آن وجود دارد و آن را عملیاتی می کنیم که خیلی هم خوب است به درد می خورد و از همان روز میشود استفاده نمود ، و همه چیزهای خوب دیگر

 اما

 پایان نامه تحقیق روی موضوعی است که تئوری مربوط به آن قبلا کار نشده است . بنابراین پایان نامه تئوریک است فقط برای اثبات تئوری لازم است با اعمال یک تجربه آن را اثبات نماییم.

 لذا برنامه نویسی مثلا تشخیص سرما خوردگی پروژه است اما اگر ایده ای داریم که میشود با راهبردی جدید مدت زمان توسعه سیستم تشخیص را کاهش داد پایان نامه تلقی میشود و نمونه برای اثبات مدعا می تواند اعمال آن ایده برای توسعه سیستم تشخیص یرماخوردگی باشد

Back to Top

 


   

تحقیق معتبر ?

نو بودن تحقیق

برای پایان نامه که یک کار تحقیقی است محقق باید مبانی تحقیق را رعایت نماید ابتدا ببیند کسی این تئوری را قبلا داده است یا خیر 

 

لذا ابتدا برای مسئله ای که پیرامون ما وجود دارد و می بینیم که راه حلی دیده نمیشود- شاید ما نمی بینیم و واقعا در ادبیات و جاهای دیگر وجود داشته باشد-  بنابراین حتما ابتدا به ادبیات رجوع می کنیم مقالات و کتابها را می بینیم بعد متوجه میشویم که موردی هست که کار نشده است آن را انتخاب میکنیم

Back to Top

   

امکان سنجی فرآیند تحقیق ... ?

امکان سنجی

در مورد اینکه بتوانیم ما آن را انجام دهیم فکر می کنیم چگونه این تحقیق را انجام دهیم  آیا روشی برای تحقیق و اثبات مدعا داریم؟

آیا در مدت زمان معقولی می توانیم به نتیجه برسیم

آیا هزینه و زمان تحقیق با امکانات ما جور در می آید

 

پرسش نامه و.....؟

آیا پرسش مستقیم در خصوص روابط بین عوامل تحقیق مجاز است ؟

پرسش مستقیم در خصوص روابط علی بین عوامل از افراد خبره یا غیر خبره و شمارش تعداد افراد با نظر خاص صرفا ارزش نظریه پردازی اولیه دارد. زیرا اگر افراد تجت پرسش کاملا موضوع و روابط را می دانند طرح سئوال و تحقیق جدید مفهوم نداشته و بدیهی است و اگر این روابط تایید علمی ندارد ضرورت اجرای یک فرآیند آزمایش علمی ضروری است

با این وجود پرسش مستقیم. برای شناسایی عوامل مجاز است زیرا در فاز دوم ، یعنی اجرای آزمایش ،  اثر گذاری آنها می تواند در یک فرآیند علمی تحقیق شود. بنابراین به طور مثال :

   ایا عامل ..... با معلول ..... ارتباط دارد ؟                   سئوال اولیه ای است برای جداسازی عوامل به دو گروه و برای گروهی که فرض می شود ارتباط هست در مرحله اصلی تحقیق باید تحقیق و فرآیند تایید آن انجام میشود

یعنی در واقع این کار شروع فرضیه سازی و تحقیق است که برخی با مرور ادبیات و از طریق کتابخانه ای این موارد را استخراج می کنند

تحقیق و اجرای آزمایش : برای بررسی موضوع مورد تحقیق و اجرای مراحل تحقیق  به صورت زیر عمل می شود

 1-      متغیر وابسته : میزان انشتار دانش ( معیار اندازه گیری : فرض کنید معیار اندازه گیری مورد نظر ما قبلا اندازه گیری نشده است . لذا موضوع را برای افراد توضیح می دهیم بعد می گوییم با این تعریف  میزان انتشار دانش را شما چه میزان ارزیابی می کنید ؟  معنی این کار اینست که شما یک متر تعریف می کنید به افراد یاد می دهید و از آنها می خواهید اندازه گیری را به جای شما انجام دهند. اگر تعداد زیاد باشد و نوع انتخاب افراد به نحوی باشد که مربوط به گروه تخصصی خاصی نباشند ( Block) در آنصورت می توان مقادیر بدست آمده از این افراد را به عنوان مقدار متغیر وابسته قلمداد کرد. در الگوی پرسش نامه سئوال می شود شما که هستید ؟ در کجا کار می کنید ؟ ( این میشود نمونه یا مورد) با متر تعریف شده مقدار متغیر وابسته در سازمان شما ، در محیط شما ، .....چه مقدار است

2-      متغیر مستقل : فرض کنید بر اساس ادبیات و یا پرسش مستقیم تعدادی عوامل را کاندید نموده اید که احتمالا اثر دارد. حالا  دوباره اندازه گیری انجام میشود.  آیا در محیط شما که متغیر وابسته را فلان مقدار اندازه گیری نموده اید ؛    مقدار( عدد خاص به دلیل قابلیتد شمارش و اندازه گیری مثلا میزان درآمد یا میزان تولید)و یا سطح عامل  ( زیاد ، کم ،  بالا  مثلا فشار خون بالا ، دمای کوره پایین ، سطح معلومات متوسط و.... )  این متغیر مستقل چه میزان است

 

گام سوم تحلیل است که روش های تحلیل آماری با فرض رعایت تمام نکات مرتبط با طراحی آزمایشات انجام میشود . نتیجه این تحلیل آماری رد و اثبات فرضیات علمی تحقیق است

 نکات کلیدی دیگری نیز در خصوص چگونگی اجرای آزمایش وجود دارد که در ادبیات روش تحقیق به آن اشاره شده است.

 Back to Top


 

 
   
   
   
   
   

[Home] [Up] [PH.D program] [F.A.Q.] [Writing a Proposal]

 

Questions or problems regarding this web site should be directed to [Email@nazemi.ir]. or  Email@nazemi.ir

University student may go directly to http://www.univ.nazemi.ir/

Copyright © 2005 [Jamshid Nazemi web site]. All rights reserved.
Last modified: 09/02/14.

Related site:  http://www.aboutus.org/Jnazemi.com

 

Main site : http://www.nazemi.ir/ or  http://www.nazemi.ir/ 

J Na Ze Mi